2009	Srdce, /prostorová realizace/, Kampus Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, (spolu s Markétou Váradiovou)
  • 2009	Srdce, /prostorová realizace/, Kampus Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, (spolu s Markétou Váradiovou)